Lịch Cúp Điện Đà Nẵng

15/02/2020
Xếp hạng Dựa trên 3 đánh giá Liên hệ
Ngày Điện Lực Mã trạm BA Tên trạm BA Giờ BĐ Giờ KT
20/10/2021 ĐL Hải Châu AC53AAAH THANH BÌNH 3 08:00 08:30
AC53AAAH THANH BÌNH 3 10:30 11:00
AC53AAG5 NGUYỄN DU 2 14:00 14:30
AC53AAG5 NGUYỄN DU 2 16:00 16:30
ĐL Liên Chiểu HC53HHM8 KDC Hòa Phát 2-T3 07:30 10:30
HC53HHN3 KDC Hòa Phát 3 - T2 13:30 16:30
HC53HHRK KDC Đại La 07:30 10:30
ĐL Sơn Trà EC53EEVZ Phước Mỹ 6 13:00 15:30
EC53EEZZ Nguyễn Sáng 07:30 10:00
EC53EZ26 Lý Văn Tố 15:00 17:30
EC53EZ29 Trương Định 09:00 12:00
ED53ECFK CÔNG TY TNHH MTV TRẦN KHÔI DƯƠNG (007688) 07:30 12:30
ĐL Cẩm Lệ VC53VW39 T9 Bên Trái đường VCC 06:00 12:00
VD53VAKZ Công ty cổ phần Lê Minh Long (725834) 06:00 12:00
VD53VAMF Công ty TNHH Danaconnect (730043) 06:00 12:00
ĐL Hoà Vang GC53GQ25 TBA KDC HÒA NINH 5 13:00 13:30
GC53GQ25 TBA KDC HÒA NINH 5 16:30 17:00
GC53HQ14 KKT Vườn Hòa Ninh 07:30 08:00
GC53HQ14 KKT Vườn Hòa Ninh 11:00 11:30
ĐL Thanh Khê FC53FFEU Cai Lang 1 07:30 11:30
21/10/2021 ĐL Hải Châu AC53AADH HOÀ CƯỜNG 2 08:00 09:30
AC53AAFE LÀNG THỂ THAO T2 10:00 11:30
AC53AAI5 NÚI THÀNH 2 09:00 10:30
AC53AD14 NGUYỄN XUÂN NHĨ 13:30 15:00
AD53ABEL Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại tỉnh Quảng Nam (621108) 14:30 17:00
ĐL Liên Chiểu HC53HHMH KDC Đa Phước 08:00 12:00
HC53HHQB Thanh Vinh 2 08:00 10:00
HC53HHQS Thanh Vinh 08:00 10:00
HC53HHRN HTX Hòa Minh 1 07:30 10:30
HC53HHY4 An Ngãi đông 08:00 10:00
HC53HHYN Đa Phước 4 08:00 12:00
HC53HHYR TĐC Thanh Vinh 2 08:00 10:00
HC53HHYX KDC Đa Phước 3 08:00 10:00
HC53HN15 Hoàng Minh Thảo 07:30 10:30
HC53HR11 Hòa Minh 7 13:30 16:30
HC53HY35 TBA An Ngãi Đông 3 08:00 10:00
HD53HABH Công an Thành phố Đà nẵng (891762) 08:00 10:00
HD53HABH Công an Tp Đà Nẵng (800133) 08:00 10:00
HD53HABH Trại Tạm Giam Hòa Sơn - Công An Thành Phố Đà Nẵng (956421) 08:00 10:00
ĐL Sơn Trà EC53EEX4 KDC Bá Tùng 07:30 15:30
EC53EH48 KDC Hòa Quý MR khu A T4 07:30 15:30
EC53EH52 KDC Hòa Quý MR khu A T1 07:30 15:30
EC53EH54 Phan Tốn 07:30 15:30
EC53EH69 Cao Hồng Lãnh 07:30 15:30
EC53EV47 TĐC Bình Kỳ T1 07:30 15:30
EC53EX12 KDC Bá Tùng T2 07:30 15:30
EC53EZ31 KDC Bá Tùng T3 07:30 15:30
ED53EATW NHÀ SÁNG TÁC ĐÀ NẴNG (995968) 07:30 15:30
ĐL Cẩm Lệ VC53VW18 Khu A2 KDC Nam Cẩm Lệ 13:30 14:30
VC53VW18 Khu A2 KDC Nam Cẩm Lệ 16:30 17:30
VC53VW23 T8 KDC E2 BS Nam cầu Cẩm Lệ 07:00 08:00
VC53VW23 T8 KDC E2 BS Nam cầu Cẩm Lệ 10:30 11:30
ĐL Hoà Vang GC53HM26 Quan Nam 3 13:00 13:30
GC53HM26 Quan Nam 3 16:30 17:00
GC53VVSG Gò Hà T1 07:30 12:00
GC53VVSN Gò Hà T2 07:30 12:00
ĐL Thanh Khê FC53FFRA Phần Lăng 4 07:30 08:30
FC53FFRA Phần Lăng 4 10:30 11:30
FD53FAAA Trung Đoàn 290 (800198) 13:00 16:30
FD53FAID Doanh nghiệp tư nhân sản xuất - Thương mại Vân Quý (842002) 05:30 08:30
FD53FAID CTy Cổ Phần Tân Tiến (800197) 05:30 08:30
22/10/2021 ĐL Liên Chiểu HC53HO26 Đà Sơn 6 13:30 16:30
HC53HQ18 Phú Thạnh 4 07:30 10:30
ĐL Sơn Trà EC53EH51 KDC Hòa Quý MR khu A T3 07:30 12:30
EC53EV29 Lê Tấn Trung 07:30 10:00
EC53EV37 Công ty Cadana 13:00 15:30
ED53EACF CỤC AN NINH ĐỐI NGOẠI (510282) 15:00 17:30
ED53EAFY CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG (955050) 09:00 12:00
ĐL Cẩm Lệ VC53VU85 TBA Trịnh Đình Thảo 05:00 17:30
VC53VVSS KDC Số 3 Nguyễn Tri Phương T1 05:00 17:30
VC53VVTB Bình Hoà 2 05:00 17:30
VC53VVTR KDC Khuê Trung-Đò Xu T13 05:00 17:30
VC53VVWK KDC Số 5 Nguyễn Tri Phương T3 05:00 17:30
VC53VW67 TBA Đỗ Thúc Tịnh 05:00 17:30
VD53VACE Công ty TNHH thực phẩm Minh Anh (600340) 05:00 17:30
VD53VADB Công ty TNHH SX ống công nghiệp Hàn Quốc DVTM Tân Phát (600512) 07:30 10:30
VD53VAJA (716095) 05:00 17:30
VD53VAKL Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng (722395) 05:00 17:30
VD53VAMK Công ty TNHH MTV Cà Phê 15 (730846) 05:00 17:30
VD53VAMU Trung tâm Tin học Thống kê khu vực III (732132) 05:00 17:30
VD53VANS Công ty TNHH MTV Năng Lượng Gelex Ninh Thuận (734859) 07:30 12:00
ĐL Thanh Khê FC53FFQE Hòa Minh 3 T8 13:30 16:30
FC53FFQG Hòa Minh 3 T9 13:30 16:30
FD53FACO Công ty TNHH Bệnh Viện Đa Khoa Bình Dân (882933) 13:30 17:00
FD53FACX Trung tâm văn hóa - thể thao Quận Thanh Khê (893714) 07:30 11:30
23/10/2021 ĐL Hải Châu AC53AAB1 TT VIỄN THÔNG PC3 05:30 06:30
AC53AAB1 TT VIỄN THÔNG PC3 15:00 17:00
AC53AADO LIÊN TRÌ NAM 1 05:30 17:00
AC53AAG9 NGUYỄN TRÁC 05:30 06:30
AC53AAG9 NGUYỄN TRÁC 15:00 17:00
AC53AAIT LIÊN TRÌ NAM 4 05:30 06:30
AC53AAIT LIÊN TRÌ NAM 4 15:00 17:00
AC53AAIY TT BỘ THAM MƯU QK 05:30 06:30
AC53AAIY TT BỘ THAM MƯU QK 15:00 17:00
AC53AAJO KHU TẬP THỂ VIỄN THÔNG 05:30 06:30
AC53AAJO KHU TẬP THỂ VIỄN THÔNG 15:00 17:00
AD53A3CP Bảo hiểm xã hội quận Hải Châu (651451) 05:30 17:00
AD53A4A2 Công ty cổ phần đầu tư kinh doanh nhà Phú Gia Thịnh (648876) 05:30 17:00
AD53A4A3 Cục 11 - Tổng Cục II (649649) 05:30 06:30
AD53A4A3 Cục 11 - Tổng Cục II (649649) 15:00 17:00
AD53A4BA Xưởng in Quân khu 5 (646177) 05:30 06:30
AD53A4BA Xưởng in Quân khu 5 (646177) 15:00 17:00
AD53A4BB Trung đoàn 930 - Sư đoàn 372 - Quân chủng phòng không không quân (646207) 05:30 06:30
AD53A4BB Trung đoàn 930 - Sư đoàn 372 - Quân chủng phòng không không quân (646207) 15:00 17:00
AD53A4BC Phòng Hậu cần Sư đoàn 372 (646208) 05:30 06:30
AD53A4BC Phòng Hậu cần Sư đoàn 372 (646208) 15:00 17:00
AD53A4BE Trung đoàn 929 - Sư đoàn 372 (649566) 05:30 06:30
AD53A4BE Trung đoàn 929 - Sư đoàn 372 (649566) 15:00 17:00
AD53A4BF Trung đoàn 929 - Sư đoàn 372 (649562) 05:30 06:30
AD53A4BF Trung đoàn 929 - Sư đoàn 372 (649562) 15:00 17:00
AD53A4BG Tổng công ty mạng lưới Viettel - Chi nhánh tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông quân đội (650469) 05:30 06:30
AD53A4BG Tổng công ty mạng lưới Viettel - Chi nhánh tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông quân đội (650482) 05:30 06:30
AD53A4BG Tổng công ty mạng lưới Viettel - Chi nhánh tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông quân đội (650469) 15:00 17:00
AD53A4BG Tổng công ty mạng lưới Viettel - Chi nhánh tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông quân đội (650482) 15:00 17:00
AD53A4BH Trung đoàn 929 - Sư đoàn 372 (650633) 05:30 06:30
AD53A4BH Trung đoàn 929 - Sư đoàn 372 (650633) 15:00 17:00
AD53ABAF Đài Khí Tượng Thuỷ văn KV Trung Trung Bộ (116132) 05:30 06:30
AD53ABAF Đài Khí Tượng Thuỷ văn KV Trung Trung Bộ (116132) 15:00 17:00
AD53ABDP Trung Đoàn 929 - Sư 372 PKKQ (151215) 05:30 06:30
AD53ABDP Trung Đoàn 929 - Sư 372 PKKQ (151215) 15:00 17:00
AD53ABDR Trung Đoàn 929 - Sư 372 PKKQ (151217) 05:30 06:30
AD53ABDR Kho 336 (Cục Kỹ thuật PKKQ) (632936) 05:30 06:30
AD53ABDR Trung đoàn 929 - Sư đoàn 372 (646600) 05:30 06:30
AD53ABDR Trung Đoàn 929 - Sư 372 PKKQ (151217) 15:00 17:00
AD53ABDR Kho 336 (Cục Kỹ thuật PKKQ) (632936) 15:00 17:00
AD53ABDR Trung đoàn 929 - Sư đoàn 372 (646600) 15:00 17:00
AD53ABDS Cục 11 Tổng cục II - Bộ Quốc Phòng (151218) 05:30 06:30
AD53ABDS Cục 11 Tổng cục II - Bộ Quốc Phòng (151218) 15:00 17:00
AD53ABDU Trung Đoàn 930 - Sư đoàn 372 (151220) 05:30 06:30
AD53ABDU Trung Đoàn 930 - Sư đoàn 372 (151220) 15:00 17:00
AD53ABDV Trung Đoàn 929 - Sư 372 PKKQ (151221) 05:30 06:30
AD53ABDV Trung đoàn 929 - Sư Đoàn 372 (646903) 05:30 06:30
AD53ABDV Trung Đoàn 929 - Sư 372 PKKQ (151221) 15:00 17:00
AD53ABDV Trung đoàn 929 - Sư Đoàn 372 (646903) 15:00 17:00
AD53ABDW Trung Đoàn 929- Sư 372 PKKQ (151223) 05:30 06:30
AD53ABDW Trung Đoàn 929- Sư 372 PKKQ (151223) 15:00 17:00
AD53ABDX Trung Đoàn 929- Sư 372 PKKQ (151224) 05:30 06:30
AD53ABDX Trung Đoàn 929- Sư 372 PKKQ (151224) 15:00 17:00
AD53ABED Trung Đoàn 929 - Sư 372 PKKQ (151419) 05:30 06:30
AD53ABED Trung Đoàn 929 - Sư 372 PKKQ (151419) 15:00 17:00
AD53ABGT Trung đoàn 929 - Sư 372 Quân chủng PK - KQ (639618) 05:30 06:30
AD53ABGT Trung đoàn 929 - Sư 372 Quân chủng PK - KQ (639618) 15:00 17:00
ĐL Liên Chiểu HC53HR28 KGĐ Quân Nhân 13:30 17:00
HD53HAWJ Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng và Thương Mại Sự Bình Phương (945822) 13:30 17:00
ĐL Sơn Trà EC53EEHZ KDC Bến Thành 06:30 17:00
EC53EEKN Đông Hải 2 06:30 17:00
EC53EELC KĐT Hòa Hải 1-3 06:30 17:00
EC53EELQ Đông Hải 3 06:30 13:00
EC53EELR Tân Trà 3 06:30 13:00
EC53EELS An Nông 2 11:30 13:00
EC53EEP5 Hoà Hải 2 06:30 17:00
EC53EEPT Dốc Kinh 06:30 13:00
EC53EEV1 Lê Văn Hiến 06:30 17:00
EC53EEV7 Nguyễn Duy Trinh 06:30 13:00
EC53EEV8 Khu Đô Thị Phú Mỹ An 06:30 17:00
EC53EEVL Vùng 3 Đông Hải 06:30 17:00
EC53EEX1 Trần Đại Nghĩa T2 06:30 17:00
EC53EEX2 Trần Đại Nghĩa T3 06:30 17:00
EC53EEZ6 Tân Trà 3 - T2 06:30 13:00
EC53EEZ9 Trần Đại Nghĩa T1 06:30 17:00
EC53EEZE Tân Trà 3 T6 06:30 13:00
EC53EEZF Sơn Thuỷ T5 06:30 17:00
EC53EH70 Nguyễn Duy Trinh T3 06:30 13:00
EC53EK10 KDC Tân Trà 3 T4 06:30 13:00
EC53EK30 KĐT Hòa Hải 1-3 T4 06:30 17:00
EC53EK60 Phạm Hữu Nhật 06:30 17:00
EC53EK62 KĐT Hòa Hải 1-3 T6 06:30 17:00
EC53EL18 Tân Trà 3-T5 06:30 13:00
EC53EL21 Khu TĐC Phú Mỹ An 06:30 17:00
EC53EL26 Đông Hải 06:30 13:00
EC53EL28 KĐT Phú Mỹ An T5 06:30 17:00
EC53EL29 KĐT Phú Mỹ An T6 06:30 17:00
EC53EL55 Tân Trà 3 T8 06:30 13:00
EC53EL57 Đông Hải 6 06:30 13:00
EC53EP15 Trần Đại Nghĩa T5 06:30 17:00
EC53EP19 KĐT Hòa Hải 1-3 T2 06:30 17:00
EC53EP20 KĐT Hòa Hải 1-3 T3 06:30 17:00
EC53EV22 KDC Bến Thành T2 06:30 17:00
EC53EV27 KĐT Phú Mỹ An T2 06:30 17:00
EC53EX15 Hòa Hải 3 06:30 17:00
EC53EX16 Đông Hải 5 06:30 17:00
EC53EX17 Nguyễn Duy Trinh T2 06:30 13:00
EC53EX18 Tân Trà 3 T3 06:30 13:00
EC53EX49 Tân Trà 3 T7 06:30 13:00
ED53EABU VNPT-NET 3 (506901) 11:30 13:00
ED53EAGD CÔNG TY TNHH SÂN GÔN VINACAPITAL ĐÀ NẴNG (956773) 11:30 13:00
ED53EAGN CÔNG TY TNHH SÂN GÔN VINACAPITAL ĐÀ NẴNG (960200) 11:30 13:00
ED53EAHJ CÔNG TY TNHH KHU DU LỊCH BIỂN VINACAPITAL ĐÀ NẴNG (965455) 11:30 13:00
ED53EAHL CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG-CÔNG TY CỔ PHẦN VINPEARL (965959) 06:30 17:00
ED53EAHM CÔNG TY CỔ PHẦN KHU DU LỊCH BIỂN NGŨ HÀNH SƠN (965981) 06:30 17:00
ED53EAHQ CÔNG TY TNHH KHU NGHỈ MÁT P&I (967161) 06:30 13:00
ED53EAIG CÔNG TY TNHH SÂN GÔN VINACAPITAL ĐÀ NẴNG (009551) 11:30 13:00
ED53EAIH CÔNG TY TNHH SÂN GÔN VINACAPITAL ĐÀ NẴNG (009320) 11:30 13:00
ED53EAIO CÔNG TY T.N.H.H SAO VIỆT NON NƯỚC (971554) 11:30 13:00
ED53EAJJ CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ PEGASUS (975285) 06:30 17:00
ED53EAJO CÔNG TY CỔ PHẦN NAMAN (976073) 11:30 13:00
ED53EAJO (009105) 11:30 13:00
ED53EAKP BỆNH VIỆN 199 - BỘ CÔNG AN (979144) 06:30 13:00
ED53EALG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔ THỊ FPT ĐÀ NẴNG (991570) 06:30 17:00
ED53EALG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔ THỊ FPT ĐÀ NẴNG (981378) 06:30 17:00
ED53EALG CÔNG TY CỔ PHẦN CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG ĐÀ NẴNG (000415) 06:30 17:00
ED53EALH CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH BẾN THÀNH NON NƯỚC (981485) 11:30 13:00
ED53EALS CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐẠI VIỆT CỔ (982703) 06:30 13:00
ED53EAMH CÔNG TY TNHH SÂN GÔN VINACAPITAL ĐÀ NẴNG (984565) 11:30 13:00
ED53EANJ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ XÂY DỰNG THÀNH ĐÔ (986916) 11:30 13:00
ED53EAOE CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ XÂY DỰNG THÀNH ĐÔ (988052) 11:30 13:00
ED53EAOV CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG-CÔNG TY CỔ PHẦN VINPEARL (989325) 11:30 13:00
ED53EAPD CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ DU LỊCH ARIA (989655) 08:00 11:00
ED53EAPH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN I.V.C (989860) 06:30 17:00
ED53EAPJ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ XÂY DỰNG THÀNH ĐÔ (989916) 11:30 13:00
ED53EAQQ CÔNG TY CỔ PHẦN BIỆT THỰ VÀ KHÁCH SẠN BIỂN ĐÔNG PHƯƠNG (992075) 11:30 13:00
ED53EAQU CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THANH TUYẾT SƠN (992158) 09:30 12:30
ED53EARB CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ XÂY DỰNG THÀNH ĐÔ (992469) 11:30 13:00
ED53EASG CÔNG TY TNHH SAO VIỆT NON NƯỚC (994064) 11:30 13:00
ED53EASS CÔNG TY TNHH SÂN GÔN VINACAPITAL ĐÀ NẴNG (994460) 11:30 13:00
ED53EAST CÔNG TY TNHH SÂN GÔN VINACAPITAL ĐÀ NẴNG (994738) 11:30 13:00
ED53EASU CÔNG TY TNHH KHU DU LỊCH BIỂN VINACAPITAL ĐÀ NẴNG (994478) 11:30 13:00
ED53EATF CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH HOÀNG CƯỜNG (994632) 06:30 17:00
ED53EAVH CÔNG TY CỔ PHẦN THE NAM KHANG (997838) 11:30 13:00
ED53EBEE CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG DELTA (003344) 06:30 17:00
ED53EBEG CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TUẤN LÊ (003564) 11:30 13:00
ED53ECEG CÔNG TY TNHH SÂN GÔN VINACAPITAL ĐÀ NẴNG (004805) 11:30 13:00
ED53ECEH CÔNG TY TNHH SÂN GÔN VINACAPITAL ĐÀ NẴNG (004804) 11:30 13:00
ED53ECEJ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DU LỊCH HÀ NỘI NON NƯỚC (004822) 11:30 13:00
ED53ECGE BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP ĐÀ NẴNG (009485) 06:30 13:00
ED53ECGF BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP ĐÀ NẴNG (009486) 06:30 13:00
ĐL Cẩm Lệ VC53VVTD Bình Hoà 3 05:30 17:00
VC53VVWJ KDC Số 5 Nguyễn Tri Phương T1 05:30 17:00
VC53VVWK KDC Số 5 Nguyễn Tri Phương T3 05:30 17:00
VC53VW24 KDC số 5 NTP T2 05:30 17:00
VD53VALN Công ty cổ phần đầu tư giáo dục Mudd Harvey, Việt Nam (726688) 05:30 17:00
ĐL Hoà Vang GC53VVSC Sân banh Hoà khương 13:00 17:00
GC53VVSM Phú sơn Nam 07:30 11:30
GD53VACC Xi Măng Cosevco 19 08:00 11:00
ĐL Thanh Khê FD53FAAX Sư đoàn Bộ - Sư đoàn 372 (800227) 07:30 11:30
24/10/2021 ĐL Liên Chiểu HC53HHYZ KDC Việt Xuân 06:00 08:00
HC53HN49 TBA Hồng Phước 06:00 18:00
HC53HO34 TBA Khu Đường 6 06:00 18:00
HC53HO35 TBA Khu Đường 2 06:00 08:00
HC53HQ27 TBA Lê Công Kiều 09:30 13:00
HC53HR37 TBA Đồng Kè 2 06:00 08:00
HD53HAAV Viettel Đà Nẵng – Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (928274) 06:00 18:00
HD53HAAV Công ty TNHH Một thành viên Môi trường Đô thị Hà Nội - Chi nhánh Miền Trung (918302) 06:00 18:00
HD53HAAV Công Ty Phát Triển Và Khai Thác Hạ Tầng Khu Công Nghiệp Đà Nẵng (951304) 06:00 18:00
HD53HABI Công Ty TNHH Một Thành Viên Xi Măng Đà Nẵng (806398) 13:00 16:00
HD53HABJ Công Ty TNHH Một Thành Viên Xi Măng Đà Nẵng (806399) 13:00 16:00
HD53HABM Công ty TNHH Một Thành Viên Thép VAS Việt Mỹ (920428) 06:00 18:00
HD53HACM Chi nhánh Công ty Cổ phần Vinafor Đà Nẵng- XN chế biến gỗ Vinafor Đà Nẵng (809628) 06:00 08:00
HD53HACT Công Ty TNHH Một Thành Viên Xi Măng Đà Nẵng (810209) 13:00 16:00
HD53HADN Chi nhánh Công ty Cổ phần Vinafor Đà Nẵng -XN chế biến gỗ Vinafor Ðà Nẵng (812411) 06:00 08:00
HD53HADX Xí nghiệp Chế biến Lâm sản Xuất khẩu Thanh Lộc (814154) 06:00 08:00
HD53HAEH Công Ty Phát Triển và Khai Thác Hạ Tầng KCN Đà Nẵng (815570) 06:00 18:00
HD53HAET Chi nhánh Công ty Cổ phần Công nghiệp Nhựa Chin Huei (817238) 06:00 08:00
HD53HAFH Công ty Cơ khí Ôtô và Thiết bị Điện Đà Nẵng (820172) 06:00 18:00
HD53HAFM Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Bạch Đằng (822047) 06:00 08:00
HD53HAFM Công ty TNHH Hiền Thuận (895468) 06:00 08:00
HD53HAFP Công ty Cổ phần Cao Su Đà Nẵng (823581) 09:30 11:30
HD53HAFP Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh LPG Việt Nam - Chi Nhánh Miền Trung (893361) 09:30 11:30
HD53HAFV Công Ty Cổ Phần EUROWINDOW (834410) 06:00 08:00
HD53HAFW Công Ty TNHH MTV Dệt Vải VINATEX Quốc Tế (836254) 06:00 08:00
HD53HAGA Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Trường Hải (838151) 09:30 13:00
HD53HAGB Công ty TNHH MTV Thực phẩm Á Châu Đà Nẵng (838152) 09:30 13:00
HD53HAGD Công Ty Cổ Phần Vicem Vật Liệu Xây Dựng Đà Nẵng (839113) 06:00 08:00
HD53HAGQ Công Ty TNHH Bình Đông Sài Gòn (840137) 09:30 13:00
HD53HAGQ Lê Mạnh Cường (907927) 09:30 13:00
HD53HAGR Chi Nhánh Công Ty TNHH Vận Tải Việt Nhật Tại Đà Nẵng (840138) 09:30 13:00
HD53HAGW Công Ty TNHH Bình Đông Sài Gòn (840447) 09:30 13:00
HD53HAGX Công Ty TNHH Duy Thịnh (954273) 09:30 13:00
HD53HAGX Công ty TNHH Lâm sản Việt Lang (840449) 09:30 13:00
HD53HAHH Công Ty TNHH Murata Manufacturing Việt Nam Đà Nẵng (840743) 06:00 08:00
HD53HAHQ Công ty Cổ phần Xây Dựng Coteccons (841826) 09:30 13:00
HD53HAHQ Công ty TNHH MTV NgọcTranh (929814) 09:30 13:00
HD53HAHQ Chi nhánh Công ty Cổ phần Xây dựng Đầu tư Công nghiệp Đông Dương (841824) 09:30 13:00
HD53HAHQ Công ty TNHH Lâm nghiệp Hải Vân (841827) 09:30 13:00
HD53HAHU Xí nghiệp Sản xuất Kinh doanh Sắt thép Anh Khoa (HTX) (841873) 09:30 13:00
HD53HAHW Công ty Cổ phần dệt Hoà Khánh - Đà Nẵng (842739) 06:00 08:00
HD53HAHZ Công ty Cổ phần dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng (843358) 06:00 08:00
HD53HAIA Công ty TNHH Phú Thanh Vinh (843389) 09:30 13:00
HD53HAIC (881159) 09:30 13:00
HD53HAIC Trung Tâm Đào Tạo Lái Xe Ôtô và Môtô Liên Chiểu - Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ và Vận Tải Ôtô số 6 (910789) 09:30 13:00
HD53HAIG Công ty TNHH Phú Lộc (885103) 09:30 13:00
HD53HAII Công Ty TNHH Hải Hằng (882569) 06:00 08:00
HD53HAII Công Ty TNHH Sản Xuất Unichem Đà Nẵng (942911) 06:00 08:00
HD53HAII Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Việt Hương (954809) 06:00 08:00
HD53HAIJ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam-Chi nhánh Khu Công Nghiệp Hòa Khánh Nam Đà Nẵng (883547) 06:00 08:00
HD53HAIO Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Lafien Vi Na (885437) 09:30 13:00
HD53HAIP Công Ty TNHH Phú Thanh Vinh (885338) 09:30 13:00
HD53HAIS Công Ty Cổ Phần Quản Lý & Xây Dựng Đường Bộ Quảng Nam Đà Nẵng (886314) 06:00 18:00
HD53HAJA Kho Xăng Dầu K14 - Cục Kho Vân - Bộ Công An (922149) 06:00 18:00
HD53HAJG Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hải Vân (889302) 06:00 08:00
HD53HAJP CTy CP Thép DANA - Ý (891268) 06:00 18:00
HD53HAJQ Công Ty Cổ Phần Secoin Đà Nẵng (891667) 06:00 08:00
HD53HAJQ Tổng Công Ty Cổ Phần Bưu Chính Viettel (841327) 06:00 08:00
HD53HAJX Công ty TNHH May mặc Ba Sao (893808) 06:00 18:00
HD53HAJX Công Ty TNHH Xây Dựng & Cơ ĐIện Daewon (947072) 06:00 18:00
HD53HAJZ Công Ty TNHH MTV Kad Industrial S.A Việt Nam (894396) 09:30 13:00
HD53HAKA Công Ty TNHH MTV Dệt Vải VINATEX Quốc Tế (894490) 06:00 08:00
HD53HAKC Công Ty TNHH SETO Việt Nam (895126) 09:30 13:00
HD53HAKH Công Ty Cổ Phần Thép DANA - Ý (895793) 06:00 18:00
HD53HAKL Công Ty TNHH MTV Dệt Vải VINATEX Quốc Tế (895787) 06:00 08:00
HD53HAKO Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Lắp Máy Miền Nam (895790) 06:00 08:00
HD53HAKP Chi nhánh Công ty TNHH Một Thành Viên 19-5, Bộ Công an - Xí nghiệp Miền Trung (895788) 09:30 13:00
HD53HAKT Công Ty TNHH MTV Dệt Vải VINATEX Quốc Tế (900034) 06:00 08:00
HD53HALH Chi Nhánh Công Ty TNHH Kerry Integrated Logistics (Việt Nam) Tại Đà Nẵng (906970) 06:00 18:00
HD53HALI Công Ty Cổ Phần Xúc Tiến Đầu Tư Tuấn Đức (906646) 06:00 18:00
HD53HAMD Công ty TNHH Nhựa ABC (910086) 06:00 18:00
HD53HAMD Công Ty TNHH Đầu Tư Năng Lượng Cường Quốc Bảo (954541) 06:00 18:00
HD53HAMI Công Ty TNHH Murata Manufacturing Việt Nam Đà Nẵng (912126) 06:00 18:00
HD53HAMM Công Ty TNHH MTV The Blues (914162) 06:00 08:00
HD53HANH Công Ty TNHH Nhà Máy Bia Heineken Việt Nam - Đà Nẵng (921189) 06:00 18:00
HD53HANO Chi Nhánh Công Ty TNHH Sơn Hiệp Phát Tại Đà Nẵng (884235) 09:30 13:00
HD53HANS Tổng Công ty Mạng lưới Viettel - Chi nhánh Tập đoàn Công Nghiệp - Viễn thông Quân đội (923565) 06:00 08:00
HD53HANV Chi Nhánh Công Ty TNHH Thương Mại Tổng Hợp Tuấn Việt Tại Tp Đà Nẵng (923426) 06:00 08:00
HD53HANX Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Sản xuất Hiệp Nghĩa (924212) 06:00 18:00
HD53HANY Công an quận Liên Chiểu (924189) 06:00 18:00
HD53HAOG Chi Nhánh Thành Phố Đà Nẵng - Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Phong Phú (926550) 06:00 18:00
HD53HAOH Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sản Xuất Năng Lượng Xanh (926814) 06:00 08:00
HD53HAOI Công Ty TNHH Nhũ Tương Nhựa Đường và Xây Dựng Công Trình NCH Đà Nẵng (926813) 06:00 18:00
HD53HAOJ Ban Chấp Hành Công Đoàn Khu Công Nghệ Cao Và Các Khu Công Nghiệp Đà Nẵng (928017) 06:00 08:00
HD53HAOK Công Ty TNHH Cường Thịnh (927855) 06:00 18:00
HD53HAON Nhà Máy Sản Xuất Thép Tấn Quốc (927522) 06:00 18:00
HD53HAOO Công Ty Cổ Phần Nhôm Kính Nam Ân (937737) 06:00 18:00
HD53HAOO Công ty TNHH Cơ Khí & Thiết Bị Việt Khang (928312) 06:00 18:00
HD53HAOS Công Ty TNHH Sản Xuất FULLERTON (952324) 06:00 18:00
HD53HAOS Công Ty Cổ Phần An Đại Lợi (928516) 06:00 18:00
HD53HAOW Công Ty Cổ Phần MP PACK (928176) 06:00 18:00
HD53HAPI Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Kim Thành Lợi (929190) 06:00 08:00
HD53HAPT Công Ty Cổ Phần Điện Trường Giang (929666) 06:00 18:00
HD53HAQB Công Ty TNHH MTV The Blues (930826) 06:00 08:00
HD53HAQN CÔNG TY TNHH ỐNG THÉP HÒA PHÁT ĐÀ NẴNG (932675) 06:00 18:00
HD53HAQU Công ty TNHH Việt Nam K.K Industries (915079) 06:00 18:00
HD53HARE Công ty Cổ phần Ba An (940189) 09:30 13:00
HD53HARE Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng & Thương Mại Tài Đại Lợi (946532) 09:30 13:00
HD53HARE Công ty Cổ phần Ecico (907648) 09:30 13:00
HD53HARE Xí Nghiệp Cơ khí Sông Đà 10 (916505) 09:30 13:00
HD53HARE Công ty Cổ phần Nông Lâm Sản Trường Khoa (918008) 09:30 13:00
HD53HARK Công Ty Cổ Phần Kim Cương Kính (913541) 06:00 18:00
HD53HARS Công ty TNHH HOSO Việt Nam (918346) 06:00 08:00
HD53HART Công Ty TNHH FUKUI Việt Nam (918904) 06:00 18:00
HD53HARU Công Ty TNHH KANE-M Đà Nẵng (918905) 06:00 18:00
HD53HARV Công Ty TNHH Kane-M Đà Nẵng (918906) 06:00 18:00
HD53HARW Công Ty TNHH KANE-M Đà Nẵng (918907) 06:00 18:00
HD53HARX Công Ty TNHH Việt Nam KANZAKI (918908) 06:00 18:00
HD53HARY Công Ty TNHH OISHI INDUSTRIES Việt Nam (918909) 06:00 18:00
HD53HARZ Chi nhánh Công ty Cổ Phần Sữa Việt Nam - Nhà máy Sữa Đà Nẵng (918910) 06:00 18:00
HD53HASA Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Kane-M Đà Nẵng (918911) 06:00 18:00
HD53HASB Công ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật Tường Hựu (919878) 06:00 18:00
HD53HASE Chi nhánh Thành phố Đà Nẵng - Công ty Cổ phần Quốc tế Phong Phú (922937) 06:00 18:00
HD53HATB CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT NĂNG LƯỢNG XANH (935987) 06:00 18:00
HD53HATQ CÔNG TY TNHH ỐNG THÉP HÒA PHÁT ĐÀ NẴNG (937585) 06:00 18:00
HD53HATR Công ty TNHH Ống thép Hòa Phát Đà Nẵng. (937586) 06:00 18:00
HD53HATU CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SÀI GÒN - ĐÀ NÃNG (939126) 07:30 09:30
HD53HAUD CÔNG TY TNHH ỐNG THÉP HÒA PHÁT ĐÀ NẴNG (939941) 06:00 18:00
HD53HAUE CÔNG TY TNHH Ô TÔ TC VIỆT NAM (940018) 06:00 18:00
HD53HAUH CÔNG TY CỔ PHẦN KEYHINGETOYS VIỆT NAM (940681) 06:00 18:00
HD53HAVE CÔNG TY TNHH MTV HỆ THỐNG & CÁP ĐIỆN BUMHAN (942604) 06:00 18:00
HD53HAVJ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA MIỀN TRUNG (943104) 06:00 08:00
HD53HAVV Công Ty TNHH Daiwa Việt Nam (945178) 06:00 18:00
HD53HAWK Công ty TNHH Một thành viên chuyển phát nhanh Thuận Phong - Chi nhánh Đà Nẵng (945824) 06:00 18:00
HD53HAYA CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT HÒA KHÁNH - ĐÀ NẴNG (949777) 06:00 08:00
HD53HAYA Công Ty TNHH ST Energy Central (954824) 06:00 08:00
HD53HAYD Công Ty TNHH MTV Daijin Vina (950407) 09:30 13:00
HD53HAYR Công Ty Phát Triển Và Khai Thác Hạ Tầng Khu Công Nghiệp Đà Nẵng (951082) 06:00 08:00
HD53HAYV Công Ty TNHH HoSo Việt Nam (951363) 06:00 08:00
HD53HAZE Công ty Cổ phần Công nghiệp Hóa chất Đà Nẵng (951993) 06:00 18:00
HD53HAZG Công Ty TNHH Nhưa ABC (951994) 06:00 18:00
HD53HAZG Công Ty TNHH Đầu Tư Năng Lượng Cường Quốc Bảo (954542) 06:00 18:00
HD53HAZJ Công Ty Cổ Phần Keyhinge Toys Việt Nam (952672) 06:00 18:00
HD53HAZK Công Ty TNHH Yajie Việt Nam (952949) 06:00 18:00
HD53HAZN Công Ty Cổ Phần Chế Tạo Máy Điện Việt Nam - Hungari 1 (953946) 06:00 18:00
HD53HAZR Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Sản Xuất Hiệp Nghĩa (954216) 06:00 18:00
HD53HAZW Công Ty TNHH Sản Xuất Và Phát Triển Chất Lượng Điện Việt Nam (954741) 06:00 18:00
HD53HAZX Công ty TNHH An Thịnh (954740) 06:00 18:00
HD53HAZY Công Ty TNHH TODA Việt Nam (954744) 06:00 18:00
HD53HBAA Công Ty Cổ Phần Điện Trường Giang (954743) 06:00 18:00
HD53HBAB Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Công Nghiệp T&V (954742) 06:00 18:00
HD53HBAD Công Ty Cổ Phần Năng Lượng THT (954774) 06:00 18:00
HD53HBAF Công Ty Cổ Phần Năng Lượng Xanh Kim Tín 1 (954776) 06:00 18:00
HD53HBAG CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG 4T (954786) 06:00 08:00
HD53HBAI Công Ty TNHH Tư Vấn & Xây Lắp Minh Tuấn Tú (954789) 06:00 18:00
HD53HBAJ Công Ty TNHH Một Thành Viên Ngọc Sê (954788) 06:00 18:00
HD53HBAK Công Ty TNHH MTV Tín Dung SOLAR (954787) 06:00 18:00
HD53HBAN Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Toàn Lộc (954819) 06:00 18:00
HD53HBBB Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Vinafor Đà Nẵng - Xí Nghiệp Chế Biến Gỗ Vinafor Đà Nẵng (956115) 06:00 08:00
ĐL Hoà Vang GC53GU39 TBA TRUNG ĐOÀN 971 07:00 17:00
GC53VT34 Thôn 5 Hòa Khương T3 07:00 17:00
GC53VT45 Khu TĐC Hòa Khương 07:00 17:00
GC53VU18 Phước Sơn 07:00 17:00
GC53VVSH Phước Vinh 07:00 17:00
GC53VVSI Phước Nhơn 07:00 17:00
GC53VVSL Thôn 5 Hoà Khương T1 07:00 17:00
GC53VVSO Thôn 5 Hoà Khương T2 07:00 17:00
GC53VVWS Phú Sơn Tây 07:00 17:00
GD53VAAO Cty đầu tư Công Nghệ 07:00 17:00
GD53VABQ Hồ Đồng Nghệ 07:00 17:00
GD53VADL Đá Minh Tân 07:00 17:00
GD53VAES Mỏ đá Phước Nhân T2 07:00 17:00
GD53VAEX TĐHL D335 07:00 17:00
GD53VAFF Kho VK đạn HK 07:00 17:00
GD53VAIA Phát Tiến Hưng 07:00 17:00
GD53VALQ Cụm kho công nghiệp QP 07:00 17:00
25/10/2021 ĐL Hải Châu AC53AAJV T2-KDC NGUYỄN TRI PHƯƠNG 08:00 12:00
AC53AAJW T3-KDC NGUYỄN TRI PHƯƠNG 13:30 17:30
ĐL Liên Chiểu HC53HHQK Khu Phố Chợ Hoà Khánh T2 13:30 16:30
HC53HO20 Bách Khoa 5 07:30 10:30
ĐL Sơn Trà EC53EZ21 Hồ Nghinh T6 13:00 17:00
ED53EALV CÔNG TY TNHH VĨNH THIỆN ĐÀ NẴNG (983071) 13:30 16:30
ED53EARO CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN ĐÀ NẴNG (993110) 13:00 17:30
ED53EBDP DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN BÉ MẶN (002962) 13:00 17:00
ĐL Cẩm Lệ VC53VVS2 Thạch bồ 07:30 11:00
VC53VVU7 Tây An 07:30 11:30
VC53VW43 Dương Sơn 5 13:30 17:30
VD53VAAX Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng (708341) 13:30 17:30
ĐL Hoà Vang GC53GS54 HÒA KHƯƠNG T3 07:30 11:30
GC53VS24 Diêu Phong 2 07:30 12:00
GC53VT35 Hòa Khương T2 13:00 15:00
GC53VT43 Cẩm Toại Đông T2 07:30 11:30
GC53VVSD Ánh sáng Phú Sơn 13:00 17:00
GC53VVSR Thôn La Châu 07:30 11:30
GC53VVWO Phú Sơn 2 15:00 17:00
26/10/2021 ĐL Hải Châu AC53AAJR T1 KDC NGUYỄN TRI PHƯƠNG 13:30 15:30
AD53A4BB Trung đoàn 930 - Sư đoàn 372 - Quân chủng phòng không không quân (646207) 08:00 12:00
AD53ABFD Công Ty TNHH Tân Khoa Hào (625808) 14:30 16:30
ĐL Liên Chiểu HC53HO18 Đà Sơn 5 13:30 16:30
HC53HY11 KDC Quảng Thắng 07:30 10:30
ĐL Sơn Trà EC53EEKH An Nhơn 1 13:00 17:00
EC53EEKM Phước Mỹ 3 07:00 12:00
EC53EH44 An Nhơn 3 13:00 17:00
EC53EK26 Hà Bổng 07:00 12:00
EC53EL56 Hà Chương 07:00 12:00
ED53EACB CÔNG TY CỔ PHẦN CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG ĐÀ NẴNG (509503) 13:30 16:30
ED53EAJZ CÔNG TY TNHH MINH TRUNG KIÊN - EU (976905) 07:00 12:00
ED53EAJZ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ LÊ HOÀNG ANH (986530) 07:00 12:00
ED53EAKQ CÔNG TY TNHH BIỂN KIM CƯƠNG (979673) 07:00 12:00
ED53EALF VĂN PHÒNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH (981678) 13:00 17:00
ED53EAOM DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN LÊ VĂN XUÂN (988871) 13:30 16:30
ED53EAPB CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LÊ DUYÊN HOÀNG (989621) 07:00 12:00
ED53EAPO (991268) 07:00 12:00
ED53EAQG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DU LỊCH NGUYỄN QUYỀN (991658) 07:00 12:00
ED53EAQN CÔNG TY CỔ PHẦN PARIS DELI (991919) 07:00 12:00
ED53EATR CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HXCB (995698) 07:00 12:00
ED53EBCF HỘ KINH DOANH: ENOUVO SPACE CO-WORKING-CO-LIVING (001382) 13:00 17:00
ED53EBCU CÔNG TY CỔ PHẦN ĐĂNG HẢI (002139) 07:00 12:00
ĐL Cẩm Lệ VC53VT24 Yến Nê 2 13:30 17:30
VC53VVS4 Yến Nê 07:30 11:30
ĐL Hoà Vang GC53HHRI Tà Lang 07:30 11:30
GC53HM36 UB Hòa Bắc 13:00 17:00
GC53VU23 Khương Mỹ 3 13:00 17:00
ĐL Thanh Khê FC53FFNX Phú Lộc 2 07:30 08:30
FC53FFNX Phú Lộc 2 10:30 11:30
FC53FI37 Phú Lộc 4 13:30 14:00
FC53FI37 Phú Lộc 4 15:30 16:30
27/10/2021 ĐL Hải Châu AC53AAAN ÔNG ÍCH KHIÊM 2 08:00 08:30
AC53AAAN ÔNG ÍCH KHIÊM 2 11:00 11:30
AC53AABQ TRẦN CAO VÂN 1 14:00 14:30
AC53AABQ TRẦN CAO VÂN 1 16:00 16:30
ĐL Liên Chiểu HC53HHR6 Bến Xe TT 13:30 16:30
HC53HHR7 KDC Hoà phát 4-T2 07:30 10:30
ĐL Sơn Trà EC53EEV3 Ngô Quyền T1 13:30 14:30
EC53EEV3 Ngô Quyền T1 16:00 17:00
ED53EAPC CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÚC HÂN AN (989634) 13:30 16:30
ĐL Cẩm Lệ VC53VVS1 Cẩm Nê 13:30 17:30
VC53VVT4 Nam Sơn 2 07:30 11:30
ĐL Hoà Vang GC53HHM5 An Định 07:30 11:30
GC53HM25 Hòa Bắc 5 13:00 17:00
GC53VT20 Dương Lâm 2 07:30 11:30
GC53VVWU Khu phố chợ Hòa Phong 13:00 17:00
ĐL Thanh Khê FC53FFO9 KDC Bệnh viện Ung thư 13:30 16:30
FC53FPT1 KĐT Phương Trang T1 13:30 16:30
FC53FPT2 KĐT Phương Trang T2 07:30 08:30
FC53FPT2 KĐT Phương Trang T2 10:30 11:30

Lịch cúp điện các Quận ở Đà Nẵng. Cập nhật thông báo lịch cắt điện nhanh nhất, chính xác nhất. Lịch cúp điện Đà Nẵng, Lịch cắt điện, thông báo lịch cắt điện Đà Nẵng

Ngoài ra để có thể tra cứu thông tin mất điện kế hoạch, Quý khách hàng có thể xem thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang tin điện tử của Tổng Công ty Điện lực Đà Nẵng hoặc liên hệ trực tiếp với tổng đài CSKH 19001909 để được hướng dẫn trực tiếp.

lịch cúp điện đà nẵng

Tra cứu Tiện ích

Dễ dàng - Nhanh chóng - Chính xác
Lịch cúp nước
Tivi
Giá vàng
KQ Xổ số